dsc 0870 Do kogo należy obowiązek odśnieżania chodnika? Chodnik jest to wydzielona część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszych. Z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wynika, że obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do granicy posesji, należy do właściciela nieruchomości. A zatem właściciel,

zarządca, administrator, podmiot władający nieruchomością...musi zgodnie z prawem odśnieżać chodnik bezpośrednio przylegający do jego posesji /nieruchomości/. Konieczne jest także usuwanie śniegu spod bramy wjazdowej, z dachu domu, garażu, budynku gospodarczego czy altany znajdującej się na jego działce, a także strącenie nawisów śnieżnych lub lodowych /sopli/.
Obowiązek odśnieżania chodnika, który przylega bezpośrednio do ogrodzenia domu, należy do właściciela nieruchomości.

Należy pamiętać o tym, że zebrany śnieg należy składować w taki sposób, by jego zwały nie były przeszkodą dla pieszych i samochodów. Kara za nieodśnieżanie - Zgodnie z artykułem 117 Kodeksu Wykroczeń osoba, która nie wywiązuje się z obowiązku utrzymania porządku w obrębie swojej nieruchomości, podlega karze grzywny do 1,5 tys. zł albo karze nagany /w przypadku Policji lub Straży Miejskiej mandat może wynieść do 500 złotych/. Należy także pamiętać o tym, że w przypadku gdy ktoś złamie nogę, rękę, odniesie uszczerbek na zdrowiu na chodniku lub posesji która stwarza zagrożenie np. jest nieodśnieżona lub śliska...właściciela posesji /nieruchomości/ czeka prawdopodobnie wypłacenie odszkodowania, zadośćuczynienia lub renty ofierze zdarzenia. Może też go czekać proces sądowy… Tylko wczoraj i dzisiaj Patrol Straży Miejskiej w Głuchołazach przeprowadził rozmowę ostrzegawczą z 19 właścicielami nieruchomości. Pouczono 17 osób, nałożono jeden mandat karny. W przypadku jednego użytkownika nieruchomości, sprawa znajdzie finał w Sądzie.
W załączeniu pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich.

zarząd dróg wojewódzkich-zima.pdf