dsc00389 

Z inicjatywy Stowarzyszenia na Rzecz Szkół „Chrobry” Burmistrz Głuchołaz Edward Szuprycznyński wspólnie z Przewodniczącym Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariuszem Migałą zaprosił dyrektorów szkół i przedszkoli działających na terenie Gminy Głuchołazy na robocze spotkanie w sprawie ponownego uruchomienia Liceum Ogólnokształcącego im. Bolesława Chrobrego w Głuchołazach. Spotkanie odbyło się

na sali obrad miejscowego Urzędu Miejskiego. Wśród osób zainteresowanych postępami działaczy stowarzyszenia, których celem jest uruchomienie tej placówki wychowawczej z dniem 1 września 2019 roku znaleźli się: Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Głuchołazach Stanisław Szul, Prezes Spółki Gminnego Komunalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego w Głuchołazach Andrzej Gębala, Naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Głuchołazach Krystyna Kubiszyn oraz Naczelnik Wydziału Mienia i Zagospodarowania Przestrzennego Przemysław Zborowski. Wymienione powyżej stowarzyszenie reprezentowali Jerzy Dziurowski – Prezes oraz Iwona Jakubczak i Beata Puzia. Spotkanie zaowocowało deklaracjami ze strony Burmistrza Głuchołaz o wsparciu placówki w każdy możliwy (zgodny z prawem i kompetencjami) sposób oraz o konieczności wykonania w pierwszej kolejności prac remontowych, niezbędnych do uruchomienia szkoły w podanym powyżej terminie. Zebrani dyrektorzy zadeklarowali pomoc w wypracowaniu terminów spotkań przedstawicieli stowarzyszenia z rodzicami i uczniami szkół podstawowych i gimnazjalnych, którzy od września będą pobierać naukę w szkole średniej. Ponadto uchylono rąbka tajemnicy w zakresie kadry pedagogicznej, która czeka ciężka praca i formy realizowania nauki bez profilowania klasy, jednak z możliwością doboru dodatkowych godzin lekcyjnych z przedmiotów, które pozwolą na satysfakcjonujące zdanie matury. W chwili obecnej uruchomiono procedury organizacyjno - prawne, które pozwolą na otwarcie głuchołaskiego ogólniaka co wymaga od członków stowarzyszenia i głuchołaskich dzieci cierpliwości i to jest jedyny element niezależny od lokalnego środowiska. Ważnym głosem będą opinie i oczekiwania samych uczniów, bo przecież placówka ma powstać w celu umożliwienia młodym ludziom realizacji ich pasji i zainteresowań, które w przyszłości pozwolą im na wybranie własnej, życiowej drogi. Nie zapominajmy, że to uczniowie w szkole są najważniejsi i ich dobro jest wartością nadrzędną.