marszałekWojewoda Opolski i Biuro Programu „Niepodległa” zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące naboru wniosków o dotacje z programu „Niepodległa”. Dotacje są przeznaczone dla samorządowych instytucji kultury i organizacji pozarządowych.

 

 

 

Spotkanie informacyjne odbędzie się  27 lutego 2019 r. w sali im. Prezydenta L.Kaczyńskiego  Urzędu Wojewódzkiego, ul. Piastowska 14  w Opolu, w godz. 11.00-13.00.

 

 

Spotkanie kierowane jest przede wszystkim do przedstawicieli samorządowych instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych planujących realizację w 2019 roku projektów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości i odbudowy Polski.

 

 

Ze środków programu dotacyjnego „Niepodległa” można będzie współfinansować m.in. festiwale, koncerty, spektakle, wystawy czy projekty animacyjno-edukacyjne, zwłaszcza te oparte na interakcji i współdziałaniu, a także  przygotowanie i oznakowanie szlaków tematycznych
i historycznych. Projekty powinny wpisywać się w świętowanie setnej rocznicy odzyskania niepodległości Polski i odbudowy polskiej państwowości.

Zgłoszenia prosimy kierować na e-mail: mkolemba@opole.uw.gov.pl  w terminie do 25 lutego br. do godziny 14.00. O udziale w spotkaniu decyduje kolejność zgłoszeń.