W PIĄTEK 1 MARCA 2019 ROKU ZŁOŻENIA WNIOSKÓW

O DOWÓD OSOBISTY ORAZ ODBIORU DOWODÓW OSOBISTYCH
MOŻNA DOKONYWAĆ TYLKO DO GODZINY 11:30

(PRZERWA TECHNICZNA W DZIAŁANIU REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH)