Drukuj
Odsłony: 570

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Termin składania wniosków od 18.03.2019 r.  do 22.03.2019 r. Maksymalna kwota refundacji na 1 stanowisko pracy wynosi 20.000 zł brutto.

Wnioski będą rozpatrywane w trybie konkursowym na zasadach ustalonych w regulaminie dotyczącym refundacji kosztów doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu. 

 

 

Dodatkowe informacje można uzyskać w pokoju nr 24 (II piętro) lub pod numerem tel.  77 448 99 05.

Link do ogłoszenia: tutaj

 

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie bezrobotnemu, absolwentowi CIS, absolwentowi KIS lub opiekunowi jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej

 

Termin składania wniosków od 18.03.2019 r. do 22.03.2019 r. Maksymalna wysokość dotacji o jaką można wnioskować 20.000 zł. brutto.

 

Wnioski będą rozpatrywane na zasadach ustalonych w regulaminie w sprawie przyznawania środków na  podjęcie działalności gospodarczej oraz form zabezpieczenia zwrotu otrzymanych środków w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nysie zamieszczonym na stronie internetowej Urzędu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące przyznania środków można uzyskać pod nr tel. 77 4489947, lub osobiście w siedzibie PUP w Nysie ul. Słowiańska 19, II piętro pok. 20.

Link do ogłoszenia: tuaj