Drukuj
Odsłony: 264

Oferta realizacji zadania publicznego o charakterze lokalnym w zakresie działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym pn. „Senior na tak”. 

Treść oferty dostępna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.