Dotacje przeznaczone są dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Wsparcie można otrzymać m.in. na:
- przedsiębiorstw, w tym udział w krajowych i międzynarodowych targach, pokazach technologii,
- opracowanie nowych (a także aktualizacji/modyfikacji istniejących) modeli biznesowych MSP oraz
- gospodarczą przedsiębiorstw w wymiarze krajowym i międzynarodowym.

Na spotkaniu przedstawione zostaną informacje dot. działania 2.4 Współpraca gospodarcza i promocja Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego.


W trakcie spotkania zostanie zaprezentowany m.in. regulamin konkursu oraz kryteria oceny wniosków.

Nabór wniosków planowany jest od 8 do 15 kwietnia 2019 r. Spotkanie odbędzie się 21 marca 2019 r. o godz. 12:00 w sali sala konferencyjnej Agencji Rozwoju Nysy ul. Kościuszki 10

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go do 20 marca -> Wypełnij formularz

W przypadku pytań zapraszamy do kontaktu:

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich 

ul. Słowiańska 19, 48-300 Nysa

tel.: 77 448 25 86, 448 99 63

e-mail: lpi.nysa@opolskie.pl