staże 30 www

Nabór wniosków na staże dla osób powyżej 30 roku życia!

Powiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków na staże dla osób bezrobotnych. Zasady organizowania staży w 2019 r.

- maksymalny okres odbywania stażu - 6 miesięcy

- minimalny okres zatrudnienia os. bezrobotnej po zakończonym stażu - 3 miesiące w pełnym wymiarze czasu pracy

UWAGA! Od dnia 6 marca 2019 r. na staż kierowane będą wyłącznie osoby spełniające warunki:

-  Osoby w wieku 30+ o niskich kwalifikacjach (wszyscy bezrobotni, oprócz osób z wykształceniem wyższym i policealnym).

Wnioski będą przyjmowane i rozpatrywane w procedurze ciągłej do wyczerpania limitu środków przeznaczonych na powyższy cel.

Podstawą pozytywnego rozpatrzenia wniosku jest:

  • przedłożenie wszystkich wymaganych dokumentów (wniosek wraz z  załącznikami)
  • zapewnienie osobie bezrobotnej zatrudnienia po zakończonym stażu.

Link do ogłoszeni:

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/idn:2015.html