img 1423 

Jak ważną rolę ogrywa woda w funkcjonowaniu gospodarstwa domowego czy przedsiębiorstwa nie trzeba tłumaczyć nikomu. Właściwie trudno sobie wyobrazić jak mogłoby wyglądać prowadzenie jakiegokolwiek gospodarstwa bez jej użycia. Dlatego jest to bardzo ważny element w naszym życiu, a to przekłada się na stałą pozycję w miesięcznym budżecie utrzymania gospodarstwa domowego. Dzięki przyjętej przez Radę Miejską w Głuchołazach Uchwałę Nr XXVII/271/17 z dnia 25 stycznia 2017 roku mieszkańcy Gminy Głuchołazy od pięciu lat płacą stałą kwotę za

zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. Również w 2019 roku nie ulegną zmianie stawki opłat taryfowych za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które na chwile obecną dla mieszkańców Miasta i Gminy Głuchołazy wynoszą: za wodę 8,37 zł / m3; za odprowadzanie ścieków 6,72 zł / m3. Dzięki podjętej uchwale Gmina Głuchołazy dopłaca do każdego m3 dostarczonej wody 2.98 zł co powoduje, że cena wody dla odbiorców jest na poziomie 5,39 zł. Jeśli chodzi o opłatę za odprowadzenie ścieków sprawa ma się podobnie. Opłata za tę usługę to kwota 6,72 zł / m3, ale dzięki dopłacie mieszkańcy miasta i Gminy Głuchołazy zapłacą 6,29 / m3. Gmina Głuchołazy dopłaca do wody dostarczanej 2,98 zł / m3 i odprowadzonych ścieków 0,43 zł / m3 z gospodarstw domowych, wspólnot, spółdzielni mieszkaniowych, jednostek budżetowych. Dzięki temu można utrzymać dotychczasowe ceny. Dopłaty do wody i ścieków to nie jedyna forma dbałości władz gminy o poziom życia jej mieszkańców . Nieustanne inwestycje realizowane przez gminną spółkę Wodociągi SA w zakresie remontów i rozbudowy sieci wodno – kanalizacyjnej powodują, że ponad 90% gospodarstw rolnych i domowych posiada bezpośredni dostęp do wymienionej sieci.