img 0679

Rosnące oczekiwania mieszkańców Głuchołaz na tworzenie miejsc, w których możliwy będzie nawet krótki wypoczynek wśród zieleni po pracy czy bezpieczny spacer z dziećmi lub wnukami sprawia, że przestrzenie, których czas świetności przemija dostaną nowe życie. Jednym z takich miejsc jest park miejski usytuowany przy ul. Marii C. Skłodowskiej w Głuchołazach. Władze miejskie podjęły decyzję o przystosowaniu tego terenu do wypoczynku i relaksu dla mieszkańców tak, aby

zarazem był on przyjazny dla osób w każdym wieku. Do wielopokoleniowego spędzania czasu w tym miejscu mają zachęcić urządzenia i atrakcje, których wykonanie i instalacja zaplanowane są na drugą połowę 2019 roku. Realizacja tej inwestycji pod nazwą „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” realizowany w ramach Osi priorytetowej X Inwestycje w infrastrukturę społeczną, działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji możliwa jest dzięki pozyskanym środkom finansowym z funduszu europejskiego w ramach regionalnego programu operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014 - 2020 Z uwagi na przeznaczenie tego terenu do innych funkcji miejskich we wcześniejszych okresach naszego miasta pieczę na realizacją inwestycji sprawować będzie oprócz inspektora budowlanego również archeolog. W przypadku wykopania artefaktów zaistnieje konieczność właściwego ich zabezpieczenia. Prace ruszą jeszcze w marcu br. co niesie za sobą pewne ograniczenia w użytkowaniu tego terenu. Po oddaniu terenu - jako placu budowy wykonawcy, którym jest Zakład Budowlany Benedykt Koźbiał z siedzibą w Nysie w pierwszej części realizacji inwestycji zaplanowany jest demontaż elementów i prace ziemne. Do ich wykonania wykorzystany zostanie sprzęt budowlany, dlatego przemieszczanie się po placu budowy nie będzie możliwe z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa osób postronnych. W dalszej kolejności front robót obejmie m.in. następujące zadania: remont oraz przebudowa ścieżek o nawierzchni utwardzonej; przeprowadzenie działań pielęgnacyjnych i naprawczych dotyczących terenów zieleni m.in. usunięcie krzewów oraz gatunków inwazyjnych; remont głównego wejścia i wjazdu na teren parku od strony zachodniej. Aby park miejski zachęcał do spędzania w nim czasu zaplanowano również wykonanie terenów zieleni urządzonej m.in. nowych nawierzchni trawiastych, zakup oraz wykonanie nowych nasadzeń zieleni. Dla najmłodszych wykonany zostanie plac zabaw do którego zaplanowano zakup i montaż nowych urządzeń oraz adaptację już istniejących. Uzupełnieniem zapewnienia podstawowych funkcji parku będą prace związane z zakupem i montażem elementów małej architektury m.in. stojaków rowerowych, ławek, koszy, pojemników na odpadki, nośniki informacji czy stoliki do gier na zewnątrz np. szachy. Inwestor czyli Gmina Głuchołazy planuje również wykonanie wiaty - deszczochronu. Bezpieczeństwo na tym terenie maja zapewnić wykonanie oświetlenia parku oraz montaż urządzeń monitoringu. Ogólna wartość inwestycji to ok. 2 mln. zł. O postępach prac będziemy Państwa informować na łamach Głuchołaskiego Informatora Samorządowego.                              Grzegorz Rudecki

rpoplopoefrr