img 0777

Bezpieczeństwo mieszkańców danego regionu wchodzącego w skład konkretnego państwa zapewnione jest przez różnego rodzaju instytucje, które w granicach swoich uprawnień, na powierzonym terenie realizują związane z tym zadania. Sytuacja komplikuje się kiedy zasadność prowadzonych działań ograniczona jest terytorialnym zasięgiem działania konkretnych organów czy instytucji. Aby przełamywać bariery związane z przebiegiem granicy państwowej, bariery mentalne, językowe czy prawne realizowane są wspólne szkolenia, konferencje czy

inne działania ukierunkowane na współpracę instytucji działających po obu stronach polsko – czeskiej granicy i posiadających podobne zadania i uprawnienia. Takim przedsięwzięciem była konferencja zorganizowana w dniu 5 marca 2019 roku w hotelu Slovan na placu Masaryka nr 23/4 w Jeseniku przez Służbę Ratownictwa Pożarnego Regionu Ołomunieckiego. Celem konferencji było podsumowanie wspólnie realizowanych zadań w ramach czterech spotkań, które stworzyły szansę wielokryterialnej analizy ryzyka przez 20 ekspertów. W wydarzeniu wzięli udział przedstawiciele instytucji i służb partnerskich projektu z Miasta Jeseník, Gminy Nysa i Gminy Głuchołazy. Zaplanowane przedsięwzięcia zostały zrealizowane w ramach czesko-polskiego projektu „Wspólne zarządzanie ryzykiem specyficznym w regionie Jeseník - Nysa”. 0,0 / 0,0 / 16_023 / 0001055, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego za pośrednictwem Interreg VA Czechy – Polska. Tematem konferencji była prezentacja zrealizowanych zadań oraz uzyskanych z tego tytułu wyników oraz prezentacja specjalnego sprzętu pożarniczo – ratowniczego, nabytego w ramach projektu. Gminę Głuchołazy reprezentowała delegacja, której przewodniczył inspektor inspektoratu Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych w Głuchołazach Zdzisław Orzeł, który jednocześnie jako prelegent zaprezentował analizę przypadków działań kryzysowych z rejonu Gminy Głuchołazy. Nawiązane w ramach konferencji kontakty pozwolą na sprawne i skuteczne współdziałanie konkretnych jednostkach działających na rzecz bezpieczeństwa w rejonie polsko – czeskiego pogranicza.                          Grzegorz Rudecki