dscf2822

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

 1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00;  Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

2. Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: samochód osobowy FORD C-Max 1.6 TDCi MR 07;

Numer rejestracyjny ONY KP20;

Nr identyfikacyjny (VIN) WF0EXXGCDEAY55552;

Kolor: czarny;

Rodzaj paliwa: olej napędowy;

Moc silnika: 66 kW /90KM/;

Rodzaj silnika: z zapłonem samoczynnym;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna;

Rok produkcji: 2010 rok;

Rodzaj nadwozia: minivan 5 drzwiowy;

Data pierwszej rejestracji: 20.04.2010;

Przebieg w km: 328 260 km

Badanie techniczne ważne do: 25.07.2019 roku.

Wyposażenie:

ABS+EBD – system wspomagania nagłego hamowania, immobilizer, konsola centralna, lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie, poduszki powietrzne boczne przednie, poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, spojler dachowy, system ESP + TCS, szyba tylna ogrzewana, szyby przednie regulowane elektrycznie, tarcze kół stalowe, opony 15” 195/65, wspomaganie układu kierowniczego elektrohydrauliczne, wycieraczka tylnej szyby, zamek centralny zdalnie sterowany.

Kierownica wielofunkcyjna, klimatyzacja strefowa, kolumna kierownicy regulowana, koło zapasowe dojazdowe, komputer pokładowy, odtwarzacz płyt CD, światła p/mgielne przednie, zagłówek siedzeń tylnych 3 szt.

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- Adres siedziby oferenta;

- Numer telefonu;

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

- Datę sporządzenia oferty;

- Oferowaną cenę brutto;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 9.800,00 złotych /dziewięć tysięcy osiemset złotych/
na podstawie decyzji Komisji i wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 17 stycznia 2019 roku.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 1.000,00 złotych słownie: tysiąc złotych 00/100. Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Głuchołazach

55 8891 0000 2015 6507 9312 0003

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Gmina Głuchołazy; ul. Rynek 15;  48 – 340 GŁUCHOŁAZY

„Oferta na zakup samochodu FORD C-Max”

– nie otwierać przed dniem 29.03.2019 roku do 12.00

Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /sekretariat/.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 29 marca 2019 roku do godziny 12.00

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 12.15 /piątek/ w pokoju nr 7 parter, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /siedziba Straży Miejskiej/.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Miejski w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 18 marca do 28 marca 2019 roku,
w godzinach od 09.00-13.00.

Osoba do kontaktu: Tomasz DZIEDZIŃSKI tel. kontaktowy 77-409 21 06

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

9. Inne informacje:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

  2. Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

oferta na zakup samochodu-ford cmax ony kp20-25.02.2019.doc

umowa kupno - sprzedaż- ford c-max-01.03.2019 ver 2.doc