Drukuj
Odsłony: 766

dscf2915 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00;  Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

2. Przedmiot przetargu:

Marka i typ pojazdu: RENAULT Kangoo MR 03 E4 1,8t – SL Fairway;

Numer rejestracyjny ONY 01PX;

Nr identyfikacyjny (VIN) VF1KCEDEF33437573;

Kolor: biały;

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG;

Moc silnika: 55 kW /75KM/;

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym /wtrysk/;

Rodzaj skrzyni biegów: manualna;

Rok produkcji: 2005 rok;

Rodzaj nadwozia: kombi /uniwersalne/ 4 drzwiowe – 5 osobowe;

Data pierwszej rejestracji: 13.04.2005;

Przebieg w km: 336 399 km

Badanie techniczne ważne do: 27.04.2019 roku.

Wyposażenie:

Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, wycieraczka, szyba ogrzewana. Fotele przednie składane
i regulowane, immobilizer, kołpaki, listwy boczne, napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne, oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem, pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania, podłokietnik w drzwiach przednich, poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera, półka pod dachem w kabinie, radioodtwarzacz 4x15W CD, siedzenia tylne dzielone i składane 60/40, światła z regulacją kata pochylenia, światło dodatkowe „STOP”, tapicerka materiałowa „Lavende”, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki na wszystkich miejscach.

3. Tryb przetargu

Pisemny przetarg ofertowy.

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

- Adres siedziby oferenta;

- Numer telefonu;

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

- Datę sporządzenia oferty;

- Oferowaną cenę brutto;

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

4. Cena wywoławcza samochodu

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 3.300,00 złotych /trzy tysiące trzysta złotych/
na podstawie decyzji Komisji i wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 02 stycznia 2019 roku.

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 500,00 złotych słownie: pięćset złotych 00/100. Wadium należy wpłacić na konto:

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Głuchołazach

55 8891 0000 2015 6507 9312 0003

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

Gmina Głuchołazy;  ul. Rynek 15;  48 – 340 GŁUCHOŁAZY

„Oferta na zakup samochodu Renault Kangoo”

– nie otwierać przed dniem 29.03.2019 roku do 12.00

Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /sekretariat/.

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 29 marca 2019 roku do godziny 12.00

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 29 marca 2019 roku o godz. 12.15 /piątek/ w pokoju nr 7 parter, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /siedziba Straży Miejskiej/.

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

Urząd Miejski w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 18 marca do 28 marca 2019 roku, w godzinach od 09.00-13.00.

Osoba do kontaktu: Tomasz DZIEDZIŃSKI tel. kontaktowy 77-409 21 06

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

którejkolwiek z ofert.

9. Inne informacje:

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

  2. Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

oferta na zakup samochodu-renault kangoo-ony 01px-13.03.2019.doc

umowa kupno - sprzedaż-renault kangoo ony 01px-14.03.2019.doc