img 2469

Dzięki podjętym pracom remontowo – konserwatorskim wykonanym na zlecenie Gminy Głuchołazy jako jednostki samorządu terytorialnego, na całej długości ul. Batorego zostały odnowione spoiny kostki brukowej. Wykonawca zadania przy pomocy specjalistycznego urządzenia usuną pozostałości starych spoin, które z uwagi na upływ czasu posiadały znaczne ubytki i na ich miejscu umieścił na powierzchni ok. 250 m2 materiał spoinowy. Ponadto na ok. 10 m2

wymieniono kostkę brukową. Proces technologiczny wymusił zamknięcie ul. Batorego na 14 dni co jest jednoznaczne z wyłączeniem tej ulicy dla ruchu kołowego. Najbardziej realny termin otwarcia ul. Batorego to 25 marca 2019 roku (poniedziałek). Ogólny koszt realizacji zadania to wota 15 tys. zł.              Grzegorz Rudecki