190319 aktywny d

Informujemy, że mieszkańcy Gminy Głuchołazy mogą korzystać z uruchomionego przez Starostwo Powiatowe w Nysie programu Aktywny Samorząd. Szczegółowe informacje można uzyskać w Ośrodku Pomocy Społecznej w Głuchołazach lub na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie. Ponadto

Powiatowe Centrum Rodziny w Nysie jako Realizator Programu informuje o możliwości składania wniosków. Termin naboru wniosków w ramach Modułu I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową – od 1 kwietnia do 31 sierpnia 2019 roku. Termin naboru wniosków w ramach Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/19 od 13 marca do 31 marca 2019 oraz dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2019/20 od 1 września do 10 października 2019 roku.

 

Wszelkie informacje i druki wniosków dostępne są na stronie internetowej pod adresem www.pcprnysa.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”.