Zgodnie z § 2 ust. 7 Regulaminu Budżetu Obywatelskiego stanowiącego załącznik do Uchwały nr V/60/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy ,,propozycje zadań są zgłaszane wyłącznie na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu, przez osoby zamieszkujące na terenie Gminy Głuchołazy.”

Więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj