szkoła pszczelarska w charbielinie 

Z nastaniem wiosny rozpoczyna się sezon w pasiece. Jego potwierdzeniem jest wykonany przez pszczoły wiosenny oblot, który rozpoczyna prace pszczół poza ulem i dostarcza wiele cennych informacji pszczelarzowi. Aby właściwie ocenić wszystkie przejawy wiosennego przebudzenia pszczół przydatną jest

wiedza z zakresu produkcji pszczelarskiej. W Gminie Głuchołazy jako jedynej na terenie Województwa Opolskiego w dniu 29 marca 2019 roku w Charbieleinie uruchomiono szkołę zawodową oraz technikum o kierunku pszczelarstwo. Jego uruchomienie w dużej mierze zawdzięczamy narastającej aktywności Koła Pszczelarzy w Głuchołazach, którego przewodniczącym jest Antonii Ożóg. Funkcjonujące w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Charbielinie Gminne Centrum Szkolenia Rolniczego dzięki wsparciu Burmistrza Głuchołaz Edwarda Szupryczyńskiego oraz zaangażowaniu szkoły CDS Lider Pani Małgorzaty Szlązak pozwala na zdobycie kwalifikacji pszczelarskich. Warto w tym miejscu dodać, że na ponad 70 tys. pszczelarzy wykształcenie kierunkowe w tym zakresie posiada zaledwie 3 000 miłośników hodowli pszczół czyli co 25 pszczelarz. Ale to nie wszystko. Od września planowane jest uruchomienie dodatkowo kierunków florystyka i turystyka wiejska. Stworzenie sprzyjających warunków do kształcenia specjalistów w wymienionych dziedzinach leży jak najbardziej w interesie nas wszystkich, ponieważ zdrowe pszczoły na terenie w którym zamieszkujemy to wyższe prawdopodobieństwo urodzaju na polach i w sadach. Wszystkim słuchaczom kierunku pszczelarskiego życzymy jak najlepszych wyników w nauce, a kadrze dydaktycznej cierpliwości.                                            Grzegorz Rudecki