Wyniki otwartego konkursu ofert dostępne są w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj