dscf29111

Ogłoszenie o przetargu ofertowym na sprzedaż samochodu służbowego

 

1. Nazwa i siedziba sprzedającego:

Gmina Głuchołazy z siedzibą przy ul. Rynek 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tel. 077 409 21 00

Fax 077 409 21 01

www.nowe.glucholazy.pl

e-mail: sm@glucholazy.pl

 

2. Przedmiot przetargu:

 

Marka i typ pojazdu: RENAULT Kangoo MR 03 E4 1,8t – SL Fairway;

 

Numer rejestracyjny ONY 01PX;

 

Nr identyfikacyjny (VIN) VF1KCEDEF33437573;

 

Kolor: biały;

 

Rodzaj paliwa: benzyna / LPG;

 

Moc silnika: 55 kW /75KM/;

 

Rodzaj silnika: z zapłonem iskrowym /wtrysk/;

 

Rodzaj skrzyni biegów: manualna;

 

Rok produkcji: 2005 rok;

 

Rodzaj nadwozia: kombi /uniwersalne/ 4 drzwiowe – 5 osobowe;

 

Data pierwszej rejestracji: 13.04.2005;

 

Przebieg w km: 336 399 km

 

Badanie techniczne ważne do: 27.04.2019 roku.

 

Wyposażenie:

 

Drzwi tyłu nadwozia przeszklone, wycieraczka, szyba ogrzewana. Fotele przednie składane
i regulowane, immobilizer, kołpaki, listwy boczne, napinacze pasów bezpieczeństwa pirotechniczne, oświetlenie wnętrza z opóźnionym wyłączeniem, pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania, podłokietnik w drzwiach przednich, poduszki powietrzne kierowcy
i pasażera, półka pod dachem w kabinie, radioodtwarzacz 4x15W CD, siedzenia tylne dzielone i składane 60/40, światła z regulacją kata pochylenia, światło dodatkowe „STOP”, tapicerka materiałowa „Lavende”, wspomaganie układu kierowniczego, zagłówki na wszystkich miejscach.

 

3. Tryb przetargu

 

Pisemny przetarg ofertowy.

 

Oferta pod rygorem nieważności, powinna być sporządzona w formie pisemnej i musi zawierać następujące dane oferenta:

 

- Imię i nazwisko lub nazwę firmy;

 

- Adres siedziby oferenta;

 

- Numer telefonu;

 

- Numer PESEL i NIP oraz w przypadku firm numer REGON;

 

- Datę sporządzenia oferty;

 

- Oferowaną cenę brutto;

 

- Oświadczenie oferenta, że zapoznał się ze stanem technicznym pojazdu i warunkami przetargu.

 

4. Cena wywoławcza samochodu

 

Cenę wywoławczą ustalono w wysokości 3.000,00 złotych /trzy tysiące trzysta złotych/
na podstawie decyzji Komisji i wyceny rzeczoznawcy samochodowego z dnia 02 stycznia 2019 roku.

 

Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w wysokości 500,00 złotych słownie: pięćset złotych 00/100. Wadium należy wpłacić na konto:

 

Bank Spółdzielczy w Leśnicy Oddział w Głuchołazach

 

55 8891 0000 2015 6507 9312 0003

 

Wadium wpłacone przez oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie po dokonaniu wyboru oferty na konto wpłacającego, a oferentowi, który zaoferuje najwyższą cenę – zostanie zarachowane na poczet ceny. Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta uchyli się od zawarcia umowy kupna.

 

5. Termin, miejsce i tryb złożenia oferty:

 

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, adresowanej według wzoru:

 

Gmina Głuchołazy

 

ul. Rynek 15

 

48 – 340 GŁUCHOŁAZY

 

Oferta na zakup samochodu Renault Kangoo”

 

nie otwierać przed dniem 12.04.2019 roku do 12.00

 

Ofertę należy przesłać listownie pod wskazany adres lub złożyć w Urzędzie Miejskim
w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /sekretariat/.

 

Ostateczny termin składania ofert ustala się na 12 kwietnia 2019 roku do godziny 12.00

 

Oferty złożone po wyznaczonej dacie nie będą rozpatrywane.

 

W przypadku złożenia równorzędnych ofert o najwyższej wartości, komisja przetargowa zorganizuje dodatkowy przetarg ustny ograniczony dla oferentów, którzy złożyli te oferty, z kwotą postąpienia nie niższą niż 50 zł. Komisja zawiadomi oferentów, o których mowa o terminie dodatkowego przetargu.

 

6. Miejsce i termin przeprowadzenia przetargu:

 

Otwarcie ofert nastąpi przez komisję przetargową w dniu 12 kwietnia 2019 roku o godz. 12.15 /piątek/ w pokoju nr 7 parter, w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy /siedziba Straży Miejskiej/.

 

7. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot przetargu:

 

Urząd Miejski w Głuchołazach, ulica Rynek 15, 48 – 340 Głuchołazy.

 

Pojazd będzie udostępniony zainteresowanym w dniach 03 kwietnia do 11 kwietnia 2019 roku,
w godzinach od 09.00-13.00.

 

Osoba do kontaktu: Tomasz DZIEDZIŃSKI tel. kontaktowy 77-409 21 05

 

8. Organizatorowi przetargu przysługuje prawo zamknięcia przetargu bez wybrania

 

którejkolwiek z ofert.

 

9. Inne informacje:

 

  1. Komisja przetargowa wybierze oferenta, który zaoferuje najwyższa cenę na pojazd będący przedmiotem przetargu.

  2. Data podpisania umowy kupna – sprzedaży zostanie wyznaczona niezwłocznie po pozytywnym zakończeniu przetargu.

  3. Nabywca jest zobowiązany zapłacić cenę nabycia pojazdu przed podpisaniem umowy kupna – sprzedaży pod rygorem utraty wadium.

  4. Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy nastąpi niezwłocznie po podpisaniu umowy kupna – sprzedaży.

 

Załączone dokumenty – pliki do pobrania:

 

oferta na zakup renault.odt

 

umowa kupna - sprzedarzy.odt