Lista osób zakwalifikowanych do dofinansowania zmiany systemu ogrzewania na ekologiczne - tutaj