Podczas naboru wniosków w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na 2019 rok trwającego od 21.03.2019r. do 8.04.2019r. złożone zostały 24 wnioski, w tym:

1. w kategorii ,,duże projekty”: 

  • w okręgu miejskim - 5
  • okręgu wiejskim nr 1 - 1
  • okręgu wiejskim nr 2 - 3

2. w kategorii ,,małe projekty”: 

  • w okręgu miejskim - 7
  • okręgu wiejskim nr 1 - 2
  • okręgu wiejskim nr 2 - 6

Ostateczna lista  wniosków zostanie opublikowana po ocenie formalnej zgodnie z harmonogramem.