image001
W związku z obowiązkiem wynikającym z art. 94 ust. 1c, w nawiązaniu do rst. 93 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska informuję, że w strefach województwa opolskiego stwierdzono ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu docelowego dla bendo(a)pirenu zawartego w pyle PM10

treść komunikatu - tutaj