Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pod nazwą : Most Kultury Festival - więcej informacji w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem : tutaj