Punkty do głosowania na dzień 16 maja 2019 w celu przeprowadzenia głosowania na propozycje zadań pozytywnie zweryfikowanych w ramach Budżetu Obywatelskiego Gminy Głuchołazy na rok 2019:

 

Punkty do głosowania na projekty z okręgu miejskiego, w których mogą głosować mieszkańcy miasta Głuchołazy:

1) Centrum Informacji Turystycznej w Głuchołazach, ul. Plac Basztowy 4a, 48-340 Głuchołazy
2) Publiczne Gimnazjum nr 1 w Głuchołazach, ul. Kraszewskiego 30, 48-340 Głuchołazy
3) Publiczna Szkoła Podstawowa nr 3 w Głuchołazach, ul. Słowackiego 1, 48-340 Głuchołazy

 

Punkty do głosowania na projekty z okręgu wiejskiego nr 1, w których mogą głosować mieszkańcy sołectw: Bodzanów, Charbielin, Jarnołtówek, Konradów, Nowy Las, Podlesie, Pokrzywna:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa w Bodzanowie, Bodzanów 83, 48-340 Głuchołazy
2) Świetlica Wiejska w Charbielinie, Charbielin 27, 48-340 Głuchołazy
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Jarnołtówek, Jarnołtówek 109, 48-267 Jarnołtówek
4) Świetlica Wiejska w Konradowie, Konradów 51 , 48-340 Głuchołazy
5) Świetlica Wiejska w Nowym Lesie, Nowy Las 123, 48-340 Głuchołazy
6) Teren rekreacyjno-sportowy ,,Sołtysówka”, Podlesie, 48-340 Głuchołazy
7) Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pokrzywnej, Pokrzywna 72, 48-267 Jarnołtówek

 

Punkty do głosowania na projekty z okręgu wiejskiego nr 2, w których mogą głosować mieszkańcy sołectw: Stary Las, Burgrabice, Gierałcice, Markowice, Nowy Świętów, Polski Świętów, Sławniowice, Biskupów, Sucha Kamienica, Wilamowice Nyskie:

1) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Rozwoju Wsi Stary Las, Stary Las 56a, 48-340 Głuchołazy
2) Świetlica Wiejska w Burgrabicach, Burgrabice 140a, 48-355 Burgrabice
3) Publiczna Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Edukacyjnego ,,Przyjazna Szkoła” w Gierałcicach, Gierałcice 154, 48-340 Głuchołazy
4) Świetlica Wiejska w Markowicach, Markowice 29a, 48-330 Nowy Świętów
5) Publiczna Szkoła Podstawowa w Nowym Świętowie, Nowy Świętów 65, 48-330 Nowy Świętów
6) Szkoła Podstawowa Stowarzyszenia Wsi Markowice, Polski Świętów, Sucha Kamienica, Polski Świętów 74a, 48-330 Nowy Świętów
7) Świetlica Wiejska w Sławniowicach, Sławniowice 49, 48-355 Burgrabice
8) Świetlica Wiejska w Biskupowie, Biskupów 71, 48-355 Burgrabice
9) Świetlica Wiejska w Suchej Kamienicy, Sucha Kamienica 20, 48-330 Nowy Świętów
10) Świetlica Wiejska w Wilamowicach Nyskich, Wilamowice Nyskie 21, 48-330 Nowy Świętów