Drukuj
Odsłony: 1603

sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE - w dniu 29 maja 2019 r. o godzinie 9:30 w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach odbędzie się VIII SESJA RADY MIEJSKIEJ.

 

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

 1. otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
 2. przedstawienie porządku obrad
 3. przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji

2. Ocena przygotowania do sezonu turystycznego 2019 r.

3. Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za rok 2018.

4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.

5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o udzielonych odpowiedziach.

6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania medalu „Za zasługi dla Gminy Głuchołazy”.

7. Raport o stanie Gminy Głuchołazy za 2018 rok

 1. przedłożenie i rozpatrzenie raportu o stanie Gminy Głuchołazy za 2018 rok.
 2. debata nad przedłożonym raportem o stanie Gminy Głuchołazy za 2018 rok.
 3. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie udzielenia Burmistrzowi wotum zaufania.

8. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2018 rok, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Centrum Kultury w Głuchołazach za 2018 rok, informacja o stanie mienia komunalnego oraz udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz:

 1. sprawozdanie finansowe Gminy Głuchołazy za 2018 r. oraz zapoznanie się z opinią w sprawie sprawozdań finansowych za rok 2018 Gminy Głuchołazy
 2. dyskusja
 3. sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za rok 2018 
 4. informacja o stanie mienia komunalnego za 2018 r.
 5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Głuchołaz sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 r.
 6. zapoznanie się z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2018 r.
 7. uchwała Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Głuchołazach w sprawie wniosku udzielenie absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz za 2018 rok
 8. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Głuchołazach wniosku o udzielenie Burmistrzowi Głuchołaz absolutorium
 9. dyskusja
 10. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz z wykonania budżetu Gminy Głuchołazy za 2018 r.
 11. rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Głuchołaz z tytułu wykonania budżetu za 2018 r.

9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 r.

10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.

11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie nadania imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu Publicznej Szkole Podstawowej Nr 3 w Głuchołazach;

12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego na najem na czas nieoznaczony lokalu stanowiącego własność Gminy Głuchołazy;

13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2020-2024;

14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/322/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Biskupów w Gminie Głuchołazy;

15. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/323/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Bodzanów w Gminie Głuchołazy;

16. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/324/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Burgrabice w Gminie Głuchołazy;

17. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/325/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Charbielin w Gminie Głuchołazy;

18. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/326/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Gierałcice w Gminie Głuchołazy;

19. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/327/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Jarnołtówek w Gminie Głuchołazy;

20. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/328/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Konradów w Gminie Głuchołazy;

21. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/329/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Markowice w Gminie Głuchołazy;

22. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/330/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Las w Gminie Głuchołazy;

23. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/331/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Nowy Świętów w Gminie Głuchołazy;

24. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/332/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Podlesie w Gminie Głuchołazy;

25. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/333/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Pokrzywna w Gminie Głuchołazy;

26. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/334/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Polski Świętów w Gminie Głuchołazy;

27. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/335/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sławniowice w Gminie Głuchołazy;

28. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/336/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Stary Las w Gminie Głuchołazy;

29. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/337/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Sucha Kamienica w Gminie Głuchołazy;

30. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/338/17 z dnia 28 czerwca 2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Sołectwa Wilamowice Nyskie w Gminie Głuchołazy;

31. Wolne wnioski.

32. Zakończenie VIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała