foto 180

W ramach Ogólnopolskiego Rajdu Górami Pogranicza Polsko – Czeskiego uczestnicy wydarzenia zdobywają Pradziada (1491m n.p.m.), Biskupią Kopę (890 m n.p.m.) oraz Zlaty Chlum (891m n.p.m ). Finał wydarzenia miał miejsce 25 maja 2019 roku. Nowatorski projekt realizowany jest od 2018 r. i zakłada zdobycie pieszo lub rowerowo w ciągu kilku lat wielu gór Euroregionu Pradziad, w tym

Biskupiej Kopy i „królewskiej góry kolarzy”- Pradziada. Te najwyższe szczyty górskie po obu stronach granicy naszego regionu będą co roku niezmienną propozycją w ramach rajdu. Ponadto w głosowaniu przeprowadzonym wśród uczestników na podstawie ankiety, wybierany jest jeszcze jeden szczyt, który w kolejnych latach będzie zmienną, dodatkową górą. W tym roku najliczniej głosy rozkładały się pomiędzy Zlatym Chlumem, a masywem Góry Parkowej - Przednią Kopę (Vorder-Koppe, 467 m n.p.m.), Średnią Kopę (Mittel-Koppe, 543 m n.p.m.) i Tylną Kopę (Hinter-Koppe, 527 m n.p.m.) nazywana również Górą Chrobrego. Ostatecznie wybrano tę pierwszą. Projekt skierowany jest do wszystkich miłośników turystyki rowerowej i pieszej lubiących aktywnie i z przygodą spędzać wolny czas. Regulamin rajdu daje wiele możliwości wyboru jednej z trzech proponowanych co roku gór Euroregionu Pradziada, a także sposobu oraz terminu jej zdobycia. Uczestnicy sami decydowali na którą górę zamierzają wjechać rowerem lub wejść pieszo, mając na uwadze swoje zamiłowania sportowe lub turystyczne oraz możliwości kondycyjne. Długość tras oraz stopień trudności zależał od wybranej trasy tak pieszej jak i rowerowej samych zainteresowanych. Organizator nie wyznaczał jednoznacznych tras, zachęcając do skorzystania z szerokiej propozycji szlaków rowerowych i pieszych po stronie Polskiej i Czeskiej. W nowatorskim projekcie uczestniczyły grupy zorganizowane, kluby sportowe i turystyczne, liczne rodziny oraz osoby indywidualne. Dnia 25 maja 2019 r. w Ludvikovie – urokliwie położonej miejscowości w czeskich Jesenikach, wręczono wiele pięknych pamiątkowych medali, które przypadły w udziale wszystkim zdobywcom wskazanych gór. Zdobywane medale w kolejnych edycjach wydarzenia stanowić będą części składowe niepowtarzalnej kolekcji medali gór Euroregionu Pradziada. Elementem wyróżniającym tę kolekcje będzie wizerunek różnych szczytów na medalu. Tegoroczna edycja trwa do 30 czerwca 2019 r. i jeżeli znajdą się jeszcze zainteresowani to zapraszamy na stronę organizatora:www.ktukol.pl, gdzie udostępniony jest regulamin oraz kontakt z organizatorem. Całość zadania zostanie podsumowana po 30 czerwca 2019 r. licząc że zachęcimy jeszcze niezdecydowanych do udziału w kolejnych latach.

Foto : KTK KTUKOL oraz uczestnicy
Eligiusz Jędrysek – organizator z ramienia KTK KTUKOL
Organizator :
• Klub Turystyki Kolarskiej KTUKOL – Głuchołazy
• PTTK Oddział w Głuchołazach
Projekt współfinansowany przez :
• Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego
• Gmin
a Głuchołazy