img 9319

Wskazówką poziomu integracji poszczególnych sołeckich społeczności są imprezy organizowane na ich terenie. Ma tu znaczenie zarówno poziom organizacyjny jak również liczba uczestników w wydarzeniu. Największym wyróżnieniem dla organizatorów imprezy jest wysoka frekwencja mieszkańców sołectwa, a dodatkowym elementem wysokiego poziomu satysfakcji jest obecność mieszkańców okolicznych miejscowości. Biorąc powyższe pod uwagę

Festyn Rodzinny zorganizowany przez Radę Rodziców przy Publicznej Szkole Podstawowej im. J. Korczaka w Nowym Świętowie jest bez wątpienia w czołówce imprez integracyjnych społeczności lokalne. Wśród gości zaproszonych w festynie uczestniczył m.in. Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński. Moc bezpłatnych atrakcji dla dzieci, animatorzy zabaw, bogata i ciekawa oferta gastronomiczna oraz kawiarenka z domowym ciastem to tylko niektóre z niespodzianek jakie czekały na licznie przybyłych Gości. Organizatorzy oraz nauczyciele serdecznie dziękują rodzicom, sponsorom oraz członkom miejscowej OSP za pomoc i zaangażowanie w przygotowanie tej wspaniałej imprezy. Ponadto organizatorzy kierują podziękowania do funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Głuchołazach i studentów ratownictwa medycznego z PWSZ w Nysie za troskę o bezpieczeństwo uczestników. A dziękując wszystkim gościom za liczne przybycie organizatorzy mówią: „Zapraszamy za rok” !