dworzec głuchołazy miasto w trakcie remontu

Odwiedzający nasze miasto turyści jak i mieszkańcy Głuchołaz oraz miejscowości pobliskich będą mogli w niedługim czasie skorzystać z nowoczesnego dworca na terenie Głuchołaz. Od blisko miesiąca trwają prace remontowe budynku dworca kolejowego Głuchołazy Miasto, który po zakończeniu prac da schronienie podróżnym. Pierwszy etap inwestycji obejmuje

zagospodarowanie terenu wokół budynku, nowy podział pomieszczeń na parterze oraz adaptacje poddasza. Zaplanowane zostało wykonanie sanitariatów dla kobiet i mężczyzn, osób niepełnosprawnych, natrysku, samodzielnego pomieszczenia dróżnika, pomieszczenia porządkowego, pomieszczenia kotłowni, samodzielnego lokalu gastronomicznego służącego prezentacji wyrobów regionalnych oraz wykonanie schodów wejściowych na poddasze. Wymieniona zostanie stolarka okienna oraz na nowo zostanie zagospodarowana strefa dojścia do wejścia głównego budynku. Na tym etapie zadania przewidziana jest rozbiórka istniejących nawierzchni betonowych wraz z betonowymi murkami oporowymi, a następnie wykonawca przystąpi do wykonania nowych posadzek z kostki granitowej drobnowymiarowej. Przewidziana jest również termomodernizacja obiektu w ramach której przewidziane jest wykonanie takich elementów jak: wykonanie nowej instalacji ogrzewania, ocieplenie ścian zewnętrznych, ocieplenie stropu nad pomieszczeniami ogrzewanymi, dachu, podłóg oraz ścian fundamentowych i przyziemia. Zaplanowane prace wykonane zostaną w oparciu o wytyczne konserwatorskie. W kolejnym etapie realizacji zadania przewidziane jest zagospodarowanie placu manewrowego stanowiącego dworzec autobusowy. W tej części zadania przewidziane jest wybudowanie zadaszeń stanowisk autobusowych z uwzględnieniem małej architektury w postaci ławek do siedzenia, śmietników oraz oświetlenia. Przy tej inwestycji opracowana zostanie nowa organizacja ruchu na wymienionym placu. Ponadto w kolejnych etapach zadania przewidziana jest wg odrębnego opracowania budowa łącznika w konstrukcji stalowej, przebiegającego ponad torowiskiem, umożliwiającego dojście z peronu głównego na poziom peronu na skarpie. Jego budowa umożliwi podróżnym pokonanie znaczącej różnicy poziomu terenu między peronami. Zadanie pn. „Przebudowa budynku dworca PKP w Głuchołazach wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego” jest częścią projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” (RPOP.10.02.00-16-0042/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.                                      Grzegorz Rudecki