Drukuj
Odsłony: 725

 wybory1soltysow i rad

Na mocy uchwały Rady Miejskiej w Głuchołazach w dniu 23 czerwca 2019 roku odbyły się we wszystkich 17 sołectwach Gminy Głuchołazy wybory Sołtysów oraz członków Rad Sołeckich. Pamiętajmy, że sołtys jest władzą wykonawczą na terenie wsi, a ciałem uchwałodawczym jest

zebranie wiejskie. Rada Sołecka jest organem pomocniczym, którego zadaniem jest wspieranie działań sołtysa. W ciągu 6 godzin niedzielnego przedpołudnia mieszkańcy najmniejszych społeczności w naszej gminie wybrali w głosowaniu niejawnym osoby, które będą decydowały o organizacji życia sołeckiego. Są wśród nich osoby, które debiutują w roli sołtysa czy członka rady sołeckiej, ale są również osoby z bogatym doświadczeniem. Wszystkim osobom, które zostały wybrane składamy gratulacje i życzymy wielu sukcesów w pracy na rzecz wiejskich społeczności.         Grzegorz Rudecki

 sołtys i rada sołecka-skonwertowany.pdf