Drukuj
Odsłony: 433

rodzina 500 plus
Od 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze (500+) będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.W celu uzyskania świadczenia wychowawczego 500+ na nowych zasadach obowiązujących od 1 lipca 2019 r. na dziecko, na które świadczenie nie jest obecnie pobierane, konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek złożyć może:

 

Wnioski należy składać od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019 r. drogą elektroniczną (kanały bankowości elektronicznej, portal Emp@tia, PUE ZUS) oraz od 1 sierpnia 2019 r. do 30 września 2019 r. drogą tradycyjną (w Ośrodku Pomocy Społecznej lub za pośrednictwem operatora pocztowego).

 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca 2019 r. Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września 2019 r., świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

 

Prawo do świadczenia wychowawczego ustalane na podstawie wniosków złożonych po dniu 30 czerwca 2019 r. ustala się na okres do dnia 31 maja 2021 r.