Drukuj
Odsłony: 594

 park zdrojowy   altana aut. grzegorz rudecki

Burmistrz Głuchołaz w dniu 12 lipca 2019r. podpisał porozumienie w ramach którego umożliwiono gminie udział w procesie wdrażania Programu Czyste Powietrze. Na podstawie zawartego porozumienia z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy uczestniczy w przygotowaniu wniosków wraz z Wnioskodawcami pod kątem spełnienia wymagań określonych w

Programie oraz dokonuje ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez kotły w domach jednorodzinnych. Program skupia się na wymianie starych pieców na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom finansowym.  Program skierowany jest do osób fizycznych będących właścicielami domów jednorodzinnych, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego, albo osób posiadających zgodę na rozpoczęcie budowy budynku jednorodzinnego. Dotacje i pożyczki udzielane są za pośrednictwem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu. 

Program przewiduje dofinansowania m.in. na: