sesja rady miejskiej
ZAWIADOMIENIE

w dniu 09 sierpnia 2019 r. o godzinie 8.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XI SESJA RADY MIEJSKIEJ

1 Sprawy regulaminowe :
     a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum
     b) przedstawienie porządku obrad

2. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok;

3. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022;

4. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do partnerstwa w celu realizacji wspólnego projektu pn. "Bioróżnorodność bogactwem Gminy Głuchołazy, Gminy Nysa, Gminy Prudnik i Powiatu Prudnickiego"

5. Zakończenie XI sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała