img 4233 

Trwający od 12 lat program Gminy Głuchołazy, skierowany do wszystkich wspólnot mieszkaniowych na jej terenie, umożliwia uzyskanie dofinansowania ze środków własnych gminy na odnowienie elewacji. O zasadności wprowadzenia oraz efektach tego programu pisaliśmy już kilkakrotnie. Przy rokrocznym opracowywaniu budżetu gminy regułą stało się zabezpieczenie przez Burmistrza Głuchołaz stosownej kwoty (ok. 100 tys. zł) na jego kontynuację. Dzięki podejmowanym uchwałom przez

Radę Miejską w Głuchołazach zabezpieczone na ten cel środki finansowe trafiają do wspólnot mieszkaniowych, w których swój udział ma Gmina Głuchołazy. Nie ma znaczenia czy kamienica jest usytuowana przy głównych ulicach miasta, czy w mniej ruchliwych zakątkach naszej miejscowości. Istotnym elementem w pozyskaniu środków jest złożenie w terminie właściwych dokumentów w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, by zrujnowany budynek zamienić w piękny pałacyk. Rok 2019 będzie kluczowym rokiem w tej płaszczyźnie dla następujących wspólnot mieszkaniowych: Marii Skłodowskiej – Curie 1; Plac Basztowy 2; Rynek 3; Ignacego Kraszewskiego 11; Marii Skłodowskiej – Curie 24; Tadeusza Kościuszki 71, Jana III Sobieskiego 4. Przy dofinansowaniu na remont elewacji kamienicy mieszkalnej stawkę procentową określa uchwała Rady Miejskiej i jest zależna od położenia budynku. Istotnym jest czy znajduje się on w strefie ochrony konserwatorskiej, czy poza nią oraz czy sam budynek wpisany jest do rejestru zabytków. Przy spełnieniu wymienionych warunków możliwym jest pozyskanie przez wspólnotę najwyższej stawki dofinansowania. Realizacja remontów elewacji wymienionych wspólnot mieszkaniowych zakończy się jeszcze w 2019 roku co zwiastuje odkrycie kolejnych architektonicznych perełek Głuchołaz.              Grzegorz Rudecki