Drukuj
Odsłony: 198

cazPowiatowy Urząd Pracy w Nysie ogłasza nabór wniosków o przyznanie środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.

 

 

UWAGA ! Limit środków, którymi dysponuje PUP Nysa wynosi 150.000,00 zł.

 

 

Przyjmowanie wniosków będzie prowadzone w terminie od 26 sierpnia 2019 roku do 05 września 2019 roku.

 

Priorytety wydatkowania środków z rezerwy Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2019 roku (pracodawcy ubiegający się o dofinansowanie kształcenia w ramach rezerwy KFS, muszą spełnić co najmniej jeden z poniższych priorytetów):

 

  1. wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej, Klubów Integracji Społecznej, Warsztatów Terapii Zajęciowej,
  2. wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
  3. wsparcie kształcenie ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy.*

 

*Pracodawca, który chce spełnić priorytet 3. powinien udowodnić, że ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu trzech miesięcy po jego złożeniu zostały/zostaną zakupione nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy, a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania związane z wprowadzonymi/planowanymi do wprowadzenia zmianami.  Wsparciem kształcenia w ramach tego priorytetu można objąć wyłącznie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii i narzędzi pracy.

 

Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego można przeznaczyć na sfinansowanie:

 

 

 UWAGA !

 

 

 

Przy rozpatrywaniu wniosków PUP Nysa uwzględnia:

 

 

 

Wnioski należy składać w biurze podawczym PUP Nysa, ul. Słowiańska 19 pok. nr 5, parter.

 

Dodatkowych informacji mogą Państwo uzyskać pod numerem telefonu 77 448 99 06 lub w siedzibie urzędu, II piętro, pok. nr 27.

 

Link do strony:

 

http://pup.nysa.pl/powiatowy_urzad_pracy/aktualnosci_lista/st:1/idn:3049.html

 

 

 

Z wyrazami szacunku

 

 

Daniel Machnik

 

 

Pośrednik Pracy - Doradca Klienta Instytucjonalnego

 

Telefon: 77 448 99 33; 604457434

 

 

Zapraszam na:

www.pup.nysa.pl