Drukuj
Odsłony: 174

sesja rady miejskiej
ZAPROSZENIE

w dniu 03 września 2019 r. o godzinie 10.00

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

V SESJA MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW

1. Otwarcie sesji.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przywitanie Pana Burmistrza Edwarda Szupryczyńskiego i wysłuchanie relacji z działalności Urzędu i oceny współpracy z Urzędem Wojewódzkim, Urzędem Marszałkowskim i Starostwem Powiatowym w Nysie.

4. Przyjęcie protokołu z IV Sesji MRS.

5. Przedstawienie porządku obrad:

a) Przygotowanie propozycji współpracy przy obchodach Dni Seniora z organizacjami senioralnymi z Gminy.

b) Organizacja wyjazdu głuchołaskich seniorów na Opolskie Targi Senioralne.

c) Propozycje budżetowe MRS.

d) Omówienie spraw zdrowotnych w Gminie Głuchołazy.

e) Sprawy różne.

6. Zakończenie V Sesji Miejskiej Rady Seniorów.

Przewodniczący
Miejskiej Rady Seniorów
Zdzisław Matyjasik