sesja rady miejskiej

ZAWIADOMIENIE

w dniu 17 września 2019 r. o godzinie 9.30

w sali posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach

odbędzie się

XIII SESJA RADY MIEJSKIEJ

Porządek sesji:

1. Sprawy regulaminowe:

a)     otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

b)    przedstawienie porządku obrad

c)     przyjęcie protokołów z poprzednich sesji

2. Ocena przygotowania placówek oświatowych do nowego roku szkolnego 2019 – 2020.
3. Sprawozdanie z wykonania zadań oświatowych w roku 2018 – 2019.
4. Informacja Burmistrza z podjętych rozstrzygnięć w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o złożonych interpelacjach i zapytaniach radnych oraz o  udzielonych odpowiedziach.
6. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmian w budżecie Gminy Głuchołazy na 2019 rok.
7. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2019-2022.
8. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany uchwały Nr VII/84/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 24 kwietnia 2019 r. o przystąpieniu do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul. Kościuszki w Głuchołazach.
9. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biskupów.
10. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obszar Zdroju w rejonie ul. Andersa w Głuchołazach.
11. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie sprzedaży w drodze bezprzetargowej działki nr 1240/2 o pow. 0,0019 ha, położonej w Głuchołazach przy ul. Sikorskiego 1, stanowiącej własność Gminy Głuchołazy.
12. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie ustalenia sposobu sprawiania pogrzebu przez Gminę Głuchołazy.
13. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej zmieniającej uchwałę nr IX/123/19 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego.
14. Rozpatrzenie i głosowanie projektu uchwały Rady Miejskiej w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Powstańców Śląskich w Głuchołazach.
15. Odczytanie i przyjęcie protokołów pokontrolnych.
16. Wolne wnioski.
17. Zakończenie XIII Sesji Rady Miejskiej w Głuchołazach.

 

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Głuchołazach

Mariusz Migała