krus
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego uprzejmie informuje, że Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 09 sierpnia 2019 r. ogłosił, iż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w II  kwartale 2019 r. wyniosło 4 839 zł 24 gr.

W związku z powyższym zgodnie z komunikatem Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z dnia 14 sierpnia 2019 r. od dnia 01 września 2019 r. kwoty przychodu decydujące
o zmniejszeniu lub zwiększeniu emerytur i rent wynoszą:

·       70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi
3 387 zł 50 gr.

·       130% tego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kw. 2019 r. wynosi 6 291 zł 10 gr.

Opracowała

Iwona Porowska

Kierownik Wydziału Świadczeń

OR KRUS w Opolu