img 0264

Dobiega końca jedna z największych inwestycji Gminy Głuchołazy w tym roku. Park Miejski przy ul. Marii Skłodowskiej - Curie, przylegający do zabytkowej kaplicy pw. św. Rocha ma spełnić nie tylko zapotrzebowanie na tereny zieleni, ale również ma być miejscem do relaksu i mało dynamicznej rekreacji zarówno mieszkańców naszego miasta jak gości odwiedzających je. Park w swoich założeniach ma stanowić miejsce

wspólnego przebywania dla całych rodzin, gdzie przedstawiciele różnych pokoleń znajdą dla siebie atrakcje. Dla dzieci w wieku od 3 do 14 roku żucia przygotowany został plac zabaw, zawierający atrakcyjne urządzenia stałe, służące bezpiecznej zabawie najmłodszych pod nadzorem osób dorosłych – opiekunów ponoszących odpowiedzialność za swoje pociechy. Dla starszych pokoleń zostały zainstalowane m.in. stoły do rozgrywania partii „królewskiej gry” czyli szachów czy specjalnie przystosowany plac do gry w bule wraz z tablicą zawierającą zasady gry. Dla gości oraz mieszkańców Głuchołaz na metalowych, estetycznych tablicach zawarto informacje historyczne dotyczące miejsca, na którym usytuowano park oraz dotyczące Głuchołaz w czterech językach: polskim, czeskim, niemieckim i angielskim. Przy wejściu na teren parku usytuowana tablica, na której zawarty jest regulamin korzystania z tego terenu. Choć raz warto zapoznać się z jego treścią i przy korzystaniu z tego terenu należy zastosować się do reguł w nim zawartych. Bardzo ważna informacja ! Park jest objęty monitoringiem w celu przeciwdziałania aktom wandalizmu. W chwili obecnej trwają jeszcze procedury związane z odbiorem tego obiektu, ale wysoko prawdopodobne jest oddanie tego terenu do użyteczności jeszcze we wrześniu. Przypomnijmy jeszcze że projekt pn. „Rewitalizacja Parku przy ul. Skłodowskiej – Curie” jest częścią projektu „Kompleksowa rewitalizacja zdegradowanej infrastruktury Gminy Głuchołazy szansą na aktywizację społeczności lokalnej” (RPOP.10.02.00-16-0042/17) współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 – działanie 10.2 Inwestycje wynikające z Lokalnych Planów Rewitalizacji.               Grzegorz Rudecki