img 0340Dbałość i utrzymanie cmentarza wynikają z zadań gminy, dlatego systematycznie budowane są ich kolejne odcinki na cmentarzu komunalnym w Głuchołazach przy ul. kard. Stefana Wyszyńskiego. Utwardzenie kostką betonową alejek pomocniczych nie tylko zapewni walory estetyczne, ale również podniesie poziom bezpieczeństwa ciągów komunikacyjnych prowadzących do kwater grzebalnych. To nie pierwsza tego rodzaju

inwestycja realizowana w ostatnich latach przez Gminę Głuchołazy. Dotychczas udało się wybudować główne alejki miejscowej nekropolii. Do końca września wybudowanych zostanie blisko 500 mb chodników, które sprawią, że przemieszczanie się po nich nie będzie narażało przechodniów na poruszanie się po błocie pojawiającym się po opadach deszczu. Przyjęta koncepcja utrzymania cmentarza komunalnego zakłada w miarę posiadanych możliwości budowę kolejnych ciągów komunikacyjnych w nadchodzących latach w taki sposób, aby ich wszystkie odcinku były utwardzone.                                               Grzegorz Rudecki