plakat1 

Tytuł: Jarnołtówek walczy o 100 000 zł w Marszałkowskim Budżecie Obywatelskim!!!

Kwota ta zostanie wykorzystana na sfinansowanie w 2020 r. pięciu wielkich imprez (w tym zakup niezbędnego sprzętu i materiałów), które zorganizuje Urząd Marszałkowski wespół z Gminą Głuchołazy i Samorządem Wsi w Jarnołtówku, a będą to kolejno:

Targ Wielkanocny – święto rękodzielników i nie tylko, Święto Żywiołów - Noc Świętojańska w nowym wydaniu, Dożynki Wiejskie – regionalne święto dziękczynienia Bogu za plony, Rock and Roll biesiada – zabawa w amerykańskim klimacie lat 50’ – 70’ przy muzyce rock&roll, folk i country
oraz Opawski Jarmark Bożonarodzeniowy pod Biskupią Kopą – 2 dni imprezy w góralskim stylu i mega świątecznym klimacie.
Głosujemy od 10 do 25 września. Na nasz projekt głosować mogą wyłącznie mieszkańcy Powiatu Nyskiego, przy czym samodzielnie mogą głosować osoby, które ukończyły 16 rok życia. W przypadku dzieci i młodzieży, którzy nie ukończyli 16 roku życia wymagana jest zgoda i podpis Rodzica / Opiekuna na karcie. Inne wymagane dane to Imię i Nazwisko, adres zamieszkania i nr PESEL. Karty można pobrać ze strony https://budzet.opolskie.pl/ (karty drukujemy dwustronnie) i wypełnione przesyłamy pocztą na adres korespondencyjny Urzędu Marszałkowskiego, wrzucamy do urn, które znajdują się w punktach informacyjnych (w naszym powiecie taki punkt został zorganizowany w Starostwie Powiatowym) lub głosujemy elektronicznie poprzez stronę https://budzet.opolskie.pl/karta-do-glosowania/.
W przypadku głosowania elektronicznego, w pierwszej kolejności przechodzimy do zakładki Zagłosuj, dalej wybieramy z menu po lewej Zagłosuj, z rozwijalnej listy wybieramy powiat „nyski”, dalej zaznaczamy, że zapoznaliśmy się z informacją dot. przetwarzania danych osobowych i oświadczamy że wprowadzane na karcie dane są prawdziwe. Uzupełniamy dane osobowe – Imię i Nazwisko, nr PESEL i adres zamieszkania. Następnie wybieramy jedno zadanie o zasięgu subregionalnym i jedno o zasięgu powiatowym – tutaj Sołtys poleca zadanie nr 3 – „Opawski Jarmark Bożonarodzeniowy…”. Zaznaczamy, że nie jesteśmy komputerowym robotem albo programem i naciskamy u dołu przycisk „Głosuj” – zostaniemy jeszcze poproszeni o potwierdzenie naszego wyboru. TO OD WAS ZALEŻY CZY JARNOŁTÓWEK STANIE SIĘ W 2020 R. IMPREZOWĄ PERŁĄ GÓR OPAWSKICH I CAŁEJ OPOLSZCZYZNY !