odnowa wsi opolskiej
Zarząd Województwa Opolskiego Uchwałą nr 1408/2019 z dnia 16 września 2019 r. ogłosił II edycję konkuru "Fundusz sołecki - najlepsza inicjatywa" - etap wojewódzki. Adresatami konkursu są sołectwa, które w latach 2010-2019 zrealizowały projekty sfinansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego, lub w których fundusz sołecki stanowił wkład własny.

 

Termin nadsyłania zgłoszeń na adres Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub dostarczenia materiału osobiście do Urzędu upływa 11 października br. (decyduje data wpływu do Kancelarii Ogólnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego lub Sekretariatu Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi).

 

 

Szczegółowych informacji dotyczących konkursu udziela Pan Arkadiusz Głąb, tel. (77)  44 82 124 oraz Pani Ewa Kotula, tel. (77) 44 82 125.

 

Zaproszenie do konkursu
Regulamin konkursu
Formularz zgłoszeniowy
Oświadczenie autora zdjęć RODO do konsultacji