Urząd Marszałkowskim Województwa Opolskiego we współpracy z Opolskim Centrum Gospodarki organizuje spotkanie dotyczące dotacji na inwestycje w infrastrukturę i wyposażenie obiektów niezbędnych do rozwoju usług opieki nad dziećmi, w tym działania wspierające integrację rodzin, w formie:

  

  • usług opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, tj. żłobków (w tym przyzakładowych), oddziałów żłobkowych, klubów dziecięcych,
  • usług opieki dla dzieci do lat 6 świadczonych w ramach alternatywnych form opieki dziennej.

\

Maksymalna kwota dofinansowania projektu - 1 500 000 PLN.

Minimalna kwota dofinansowania projektu - 100 000 PLN.

Poziom dofinasowanie maksymalnie 70%

 

Zgłoszenia na spotkanie dostępne pod linkiem.

 

Miejsce spotkania:

Inkubator Przedsiębiorczości ARN

ul. Kościuszki 10 - Nysa