e aktywni
W dniach 15-16.10 2019 r. w  odbyło się pierwsze bezpłatne szkolenie zorganizowane w ramach projektu pn.: "E-aktywni mieszkańcy Gminy Głuchołazy". Projekt ten realizowany jest przez Gminę Głuchołazy w partnerstwie z Fundacją Wspierania Zrównoważonego Rozwoju, w ramach projektu grantowego "E-aktywni mieszkańcy województwa śląskiego i opolskiego". Celem realizowanego zadania jest podniesienie poziomu kompetencji cyfrowych uczestników, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych

 

Uczestnicy szkolenia dowiedzieli się m.in.: czym jest bankowość elektroniczna, jak wykonać bezpieczne transakcje w sieci, jak i gdzie kupować w Internecie, media społecznościowe, itp. Ponadto uczestnicy nauczyli się jak korzystać z podstawowych usług e-administracji z wykorzystaniem konta w ePUAP i profilu zaufanego.

 

Kolejne szkolenie odbędzie się w dniach 07-08.11.2019 w Urzędzie Miejskim w Głuchołazach, a jego tematem będzie "Działam w sieciach społecznościowych" lub/i "Rodzic w sieci" (w zależności od liczebności grupy chętnych). Zapisów na szkolenia można dokonać w Urzędzie Gminy Głuchołazy (pokój nr 12) lub na stronie internetowej www.nowe.glucholazy.pl. W bezpłatnych szkoleniach mogą wziąć udział wszyscy chętni mieszkańcy Gminy Głuchołazy, którzy ukończyli 25 rok życia.