Drukuj
Odsłony: 564

W ramach naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów azbestowych na terenie województwa opolskiego ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu, Gmina Głuchołazy otrzymała na podstawie umowy nr 73/2019/G-16/OZ-ZOA/D z dnia 2 października 2019 r. dotację na dofinansowanie zadania pn.: „Unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Głuchołazy –  w roku 2019”.

Całkowity koszt realizacji zadania wyniósł 30 150,21. Kwota dotacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu wyniosła 15 075,11. Pozostała część została pokryta ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 15 075,10zł . W ramach zrealizowanego zadania usunięto wyroby zawierające azbest w ilości 69,414 Mg.

Odbiór i demontaż płyt eternitowych odbywał się od 19 sierpnia do 25 października br. W projekcie wzięło udział 33 właścicieli nieruchomości z terenu naszej Gminy. Z 8 obiektów zdemontowano płyty cementowo-azbestowe. W 25 przypadkach specjalistyczna firma jedynie odebrała  z  nieruchomości wyroby zawierające azbest, celem unieszkodliwienia na składowisku odpadów.

W przypadku kontynuacji projektu przez Wojewódzki Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu i Gminę Głuchołazy, warunki nowego naboru wniosków będą znane początkiem 2020 r.