miejska rada seniorów
Przewodniczący Miejskiej Rady Seniorów zaprasza na VI SESJĘ MIEJSKIEJ RADY SENIORÓW dn. 12.11.2019 o godz. 10:00 w Sali Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Głuchołazach.

 

Porządek Sesji:

1. Otwarcie VI Sesji MRS
2. Stwierdzenie quorum
3. Przyjęcie protokołu z V Sesji MRS
4. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad
5. Informacja z działalności OPS za 2018 r.
6. Wysłuchanie zaproszonego gościa ze Stowarzyszenia „Otwarte drzwi”
7. Relacja Radnych po rozmowach z przedstawicielami Głuchołaskich aptek. 
8. Odczytanie odpowiedzi na zapytania radnych od Burmistrza oraz Instytucji Gminnych, min. związanych z Budżetem Gminy.
9. Podsumowanie realizacji zadań za 2019 r. i nakreślenie założeń do planu MRS na 2020 r.
10. Dyskusja i wolne wnioski
11. Zakończenie VI Sesji MRS

 

Przewodniczący MRS
Zdzisław Matyjasik