Drukuj
Odsłony: 511

img 4140

Rozpoczęły się prace budowlane na terenie Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie związane z budową i wyposażeniem węzła sanitarnego. W ramach realizowanego zadania pod nazwą: „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” wybudowany zostanie budynek parterowy ze

zmienioną strefą wejścia do budynku szkolnego oraz sanitariatami. Wykonawcą wymienionego zadania jest firma Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław. Planowany termin oddania budynku do użytku to pierwszy kwartał 2020 roku. W chwili obecnej wykonane zostały ściany nośne i działowe sanitariatów. Całość kosztów potrzebnych do wykonania przedsięwzięcia to ok. 560 tys. zł. Tak więc w przyszłym roku uczniowie oraz grono pedagogiczne wymienionej placówki edukacyjno – wychowawczej będą mogli korzystać z sanitariatów w obu budynkach szkolnych.                                  Grzegorz Rudecki