img 7300

W głuchołaskim Zespole Szkół w dniu dzisiejszym (16 grudnia 2019) odbyło się spotkanie w sprawie dyżurów głuchołaskich aptek w dni świąteczne. W spotkaniu udział wzięli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała wraz z delegacją Radnych Miejskich w osobach: Alicja Szymkowicz, Paweł Szpak, Daniel Szenawa, Grzegorz Ptak, Jerzy Wojnarowski i Jacek Wanicki. Ponadto w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele

Starostwa Powiatowego w Nysie: Sekretarz Starostwa Zdzisław Baran, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa i Polityki Społecznej Henryka Wołochacz oraz pracownik wymienionego Wydziału odpowiedzialny za kontakt z jednostkami służby zdrowia Maria Paleczny, a także przedstawiciele głuchołaskiego środowiska aptekarskiego, społeczności lokalnych, stowarzyszeń i mieszkańców Głuchołaz. Na spotkaniu poruszono problematykę dostępności mieszkańców Gminy Głuchołazy do lekarstw oraz innego asortymentu wyrobów medycznych i higienicznych w czasie okresów świątecznych i dni wolnych od pracy. Po żywej dyskusji, w ramach której padało kilka propozycji rozwiązania tego problemu, wypracowano wspólne stanowisko. Pozwoli ono po nawiązaniu porozumienia środowiska aptekarskiego w Głuchołazach na częściowe rozwiązanie problemu dostępności do lekarstw. Ponadto wypracowano termin kolejnego spotkania, które odbędzie się w II połowie stycznia 2020 roku.                                      Grzegorz Rudecki