Drukuj
Odsłony: 238

17

W dniu 13 grudnia 2019 roku w auli Publicznej Szkoły Podstawowej nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach odbyło się podsumowanie rocznej działalności Klubu Turystyki Kolarskiej KTUKOL na płaszczyźnie kolarskiej i turystyczno – rowerowej. Na spotkanie zaproszono znamienitych gości wśród których byli Burmistrz Głuchołaz Edward Szupryczyński, Przewodniczący Rady Miejskiej w Głuchołazach Mariusz Migała, Dyrektor PSP nr 3 im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Głuchołazach Jolanta Błaszczyk oraz Prezes Oddziału PTTK w Głuchołazach Jerzy Chmiel. Wszystkie zakładane cele związane z

turystyką rowerową i kolarstwem, zostały przez Klub zrealizowane zgodnie z planem pracy dotyczącej w/w zadania. Młodzież szkolna oraz osoby dorosłe, za sprawą działalności klubu Ktukol, uczestniczyły w wielu imprezach turystyczno - rowerowych. Zawodnicy z sekcji sportowej, reprezentując nasze miasto i województwo opolskie, startowali w dziesiątkach wyścigów kolarskich na terenie całej Polski i Czech, gdzie niejednokrotnie odnosili znaczące sukcesy. Członkowie klubu, oraz uczniowie głuchołaskich szkół podstawowych, zdobywali Odznaki Turystyki Kwalifikowanej, różnych stopni. Wyżej wymienione zadania Klub realizuje od wielu lat wspólnie z Gminą Głuchołazy, Starostwem Powiatowym w Nysie oraz Urzędem Marszałkowskim w Opolu przy wielkiej pomocy i wsparciu licznych sponsorów i innych organizacji pozarządowych. KTK KTUKOL Swoją działalność opiera na społecznej i oddanej pracy, zarówno członków klubu KTUKOL, Świata Roweru TEAM oraz innych miłośników i pasjonatów kolarstwa i turystyki rowerowej. Podsumowanie rocznej działalności Kluby było wspaniałą okazją do wręczenia statuetek, odznak turystyki kwalifikowanej, pucharów i dyplomów dla wybijających się sportowców i turystów. Wśród wyróżnionych byli uczniowie z klas 1a – wychowawca Agnieszka Górniak - Rudecka i 1b wychowawca – Alicja Krzan z PSP nr 3 im. KOU w Głuchołazach oraz klasa 1a – wychowawca Małgorzata Konieczna i klasa 1b – wychowawca Barbara Dobrzycka - Baścik z PSP nr 2 im. Józefa Wybickiego w Głuchołazach otrzymali odznaki "Siedmiomilowe Buty" stopnia srebrnego, a klasa 3a z PSP nr 3 im. KOU w Głuchołazach – wychowawca Jolanta Midor stopnia złotego. Klasy te realizowały opracowaną przez Jolantę Midor innowację pedagogiczną. Pani Dyrektor Jolanta Błaszczyk otrzymała Podziękowanie za wspieranie działalności Klubu. Odznaką Wolontariusz KTK KTUKOL zostały nagrodzone następujące instytucje i stowarzyszenia: PSP nr 3 im. KOU w Głuchołazach; Uniwersytet Trzeciego Wieku im. M. Bilwin w Głuchołazach; Zespół Szkół w Głuchołazach; Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące „Ogólniak” w Głuchołazach i 7 Głuchołaska Drużyna Harcerska „Przełęcz” zastępy - „Wrzos” i „Astry”. W rankingu sportowym najlepsze miejsca uzyskali ; I miejsce Jamróz Robert, II miejsce Wierna Martyna i III miejsce Sylwia Lewtak. W rankingu turystycznym najlepszymi turystami okazali się być: I miejsce Bejnar Antonina; II miejsce Monczycki Bogusław, III miejsce Strzelczyk Jerzy. Ponadto Zarząd Klubu Ktukol postanowił wyróżnić Roberta Jamróz za jego rowerową podróż z Polski do Turcji, w trakcie której w ciągu 28 dni pokonał 6 tyś km. Podczas uroczystego podsumowania sezonu kolarsko – turystycznego w KTK KTUKOL Głuchołazy, wręczono liczne medale, certyfikaty i podziękowania wielu osobom za ich ogromny wkład pracy na rzecz środowiska lokalnego. Osiągnięcia zarówno turystyczne jak i sportowe uzyskane w 2019 roku przez członków KTK KTUKOL wskazują, że był to rok udany i warty powtórzenia jeśli chodzi o osiągnięcia. A zatem zawodnikom, działaczom oraz przyjaciołom i wolontariuszom KTK Ktukol życzymy równie udanego 2020 roku.                      Grzegorz Rudecki

foto - Klaudia Szymańska