145985 r0 940

Szanowni mieszkańcy gminy Głuchołazy. Rozpoczął się czas jesienno-zimowej aury. Związany z tym spadek temperatur niesie za sobą zagrożenia, które najdotkliwiej odczuwają osoby bezdomne, samotne, starsze, niepełnosprawne i niezaradne życiowo. Dlatego też zwracamy się do Was z prośbą, byśmy nie pozostawali nieczuli na los takich osób i zadbali o to, aby nie stały się ofiarami zimowego wychłodzenia. Nie bądźmy obojętni. Pamiętajmy, że

nasza pomoc może

uratować ludzkie życie! Szczególnie ważne jest, byśmy widząc na ulicy osoby np. ubrane niestosownie do pory roku, siedzące lub leżące na ławkach, w parkach, na klatkach schodowych, informowali niezwłocznie o każdej takiej sytuacji właściwe służby. Równie ważne jest, byśmy zwracali szczególną uwagę na osoby starsze i niepełnosprawne, zwłaszcza jeśli zamieszkują samotnie. Wykazanie minimalnego zainteresowania sytuacją samotnego, starszego, niepełnosprawnego sąsiada i zgłoszenie jego potrzeb do odpowiednich służb lub instytucji, pozwoli na szybkie i skuteczne podjęcie działań.

Zgłoszenia niepokojących sytuacji i zdarzeń na terenie naszej gminy przyjmują:

 • Straż Miejska, Głuchołazy, Rynek 15 - (77) 40 92 105

 • Policja, Głuchołazy, ul. Grunwaldzka 2 - (77) 40 92 420, 997

 • Ośrodek Pomocy Społecznej, Głuchołazy, Al. Jana Pawła II 14 - (77) 40 36 222

 • Polski Komitet Pomocy Społecznej, Głuchołazy, Rynek 31 - (77) 43 91 532

Całodobowo działa też numer alarmowy 112

Jednocześnie informujemy mieszkańców, że w Ośrodku Pomocy Społecznej możliwe jest uzyskanie bezpośredniej pomocy w postaci:

 • ciepłego posiłku zarówno na terenie miasta jak i wsi;

 • żywności w ramach programu operacyjnego "Pomoc żywnościowa";

 • usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych, starszych, samotnych;

 • pomocy finansowej na cel dożywiania;

 • pomocy rzeczowej w formie zaopatrzenia w niezbędną odzież zimową;

 • pomocy finansowej na zakup opału;

 • pomocy w formie udzielenia schronienia osobom bezdomnym;

 • pomocy mającej na celu zapewnienie miejsca pobytu w domu pomocy społecznej lub pomocy we wnioskowaniu o przyznanie miejsca w zakładzie opiekuńczo leczniczym (w przypadku gdy osoba wymaga sprawowania całodobowej opieki innych osób).

W siedzibie Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Głuchołazach, Rynek 31 można uzyskać pomoc w formie:

 • ciepłej zupy,

 • ciepłego posiłku (po wydaniu decyzji przez OPS),

 • rzeczowej w postaci odzieży.

e-mail : ops@ops-glucholazywww.ops-glucholazy.pl