toalety w nowym świętowieW bieżącym roku zostaną oddane do użytku toalety przy jednym z budynków Publicznej Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Nowym Świętowie. Przypomnijmy, że projekt pod nazwą „Rozbudowa i przebudowa budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Świętowie wraz z budową budynku sanitariatów, łącznika, przebudową schodów zewnętrznych, budową pochylni wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną” realizowany jest przez firmę Zakład Remontowo – Budowlany i Betoniarski Czarnecki Wiesław. Całkowity koszt realizacji tego

zadania powinien zamknąć się w kwocie ok. 560 tys. zł. Od września 2019 roku do chwili obecnej zakończono prace dekarskie, oraz wykonano stolarkę okienną. Ponadto osadzono drzwi zewnętrzne i wykonano prace związane z wykonaniem elewacji uwzględniając jego ocieplenie. Dodatkowo wykonano wewnątrz budynku prace związana z położeniem instalacji grzewczej, wodnokanalizacyjnej oraz elektrycznej co umożliwiło przystąpienie do prac wykończeniowych wnętrza. Z oceny postępów prac należy wywnioskować, że przyjęte terminy realizacji inwestycji zostaną utrzymane i pomimo zmieniającej się sytuacji cenowej na rynku artykułów budowlanych przyjęta w założeniach kwota nie zostanie przekroczona. Zatem czekamy na zakończenie inwestycji.                           Grzegorz Rudecki